Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakování z prvouky-neživá příroda

3. 3. 2009

NEŽIVÁ PŘÍRODA

 - vytváří základní podmínky pro život

- Slunce - světlo, teplo

- vzduch

- voda

- půda

 Planeta ZeměObrazek

 1) otáčí se kolem své osy - střídá se den a noc

 2) obíhá kolem Slunce - střídání ročních období

Vzduch - tvoří obal kolem planety Země

- kyslík - důležitý k dýchání

- jediným zdrojem kyslíku - zelené rostliny (pralesy, mořské řasy)

- smog - směs mlhy, výfukových plynů a jiných škodlivých látek v ovzduší

Voda  - tvoří téměř 3/4 povrchu Země

- většina vody slaná (moře, oceány)       (97%)

 - sladká (3%) - většinou v ledovcích, část podzemní a část povrchová (jezera, rybníky, řeky)

- voda na Zemi nevzniká, pouze se přeměnuje a obíhá

- použitá voda - čistící stanice, úpravny vod

- koloběh vody v přírodě:   zjednodušený obrázek str.49

Nerosty, horniny - nerosty - tvořeny jednou látkou (např. křemen, diamant)

- horniny - složeny z nerostů nebo organických zbytků

 Horniny vyvřelé - vznikaly při sopečné činnosti

- žula - složení z nerostů: křemen, živec, slída

- použití: dlažební kostky, pomníky

- čedič - šedá až černá barva (štěrk)

 Horniny usazené - vznik na dně dávných moří

- pískovec - vznikl usazením a stmelením zrníček písku

- použití: stavební kámen, materál na sochy

- vápenec - z nahromaděných vápenatých schránek živočichů - krápníkové jeskyně

- použití: výroba vápna a cementu

Půda - tvoří ji:

1) zvětralé horniny- zvětrávání = rozpadání hornin způsobuje:     a) voda     b) vítr

     c) změny teplot      d) kořeny rostlin

2) humus - vznikl rozpadem odumřelých těl rostlin a živočichů

 Uhlí- pravěké rostliny zapadly do bahna - bez přístupu vzduchu zuhelnatěly

- zuhelnatění:  rašelina hnědé uhlí černé uhlí

- těžba uhlí: povrchové doly (hnědé uhlí), hlubinné doly (černé uhlí)

Ropa, zemní plyn

- vznik z odumřelých drobných živočichů - rozkládali se v bahně bez přístupu vzduchu

- ropa - olejovitá kapalina- surovina pro výrobu benzinu, nafty, umělé hmoty, léků, pracích prášků

- zemní plyn - palivo, šetrné k životnímu prostředí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tčtttt

(tčtčtčt, 2. 1. 2014 20:32)

etčtrttrtrtrtrttrtrtrtr

Newím..:))

(Sonusik..:**...!!, 5. 4. 2011 18:24)

Celkem Hezke..!..:))